DELÅRSRAPPORT Q1 2023/2024

AVSTÄMNINGSTABELLER ALTERNATIVA NYCKELTAL

EBITA och EBITDA 12 månader t.o.m
Koncernen, MSEK 30 jun 2023 31 mar 2023 30 jun 2022 31 mar 2022 31 mar 2021
Rörelseresultat enligt kvartalsrapporten 2 280 2 167 1 651 1 501 989
Avskrivningar, immateriella anläggningstillgångar (+) 386 373 320 302 262
EBITA 2 666 2 540 1 971 1 803 1 251
Avskrivningar, materiella anläggningstillgångar (+) 346 332 286 274 250
EBITDA 3 012 2 872 2 257 2 077 1 501
Rörelsekapital och avkastning på rörelsekapital (R/RK) 12 månader t.o.m
Koncernen, MSEK 30 jun 2023 31 mar 2023 30 jun 2022 31 mar 2022 31 mar 2021
EBITA (rullande 12 månader) 2 666 2 540 1 971 1 803 1 251
Varulager, årsgenomsnitt (+) 3 319 3 154 2 314 2 058 1 722
Kundfordringar, årsgenomsnitt (+) 3 000 2 876 2 283 2 078 1 756
Leverantörsskulder, årsgenomsnitt (-) -2 264 -2 175 -1 709 -1 518 -1 062
Rörelsekapital (årsgenomsnitt) 4 055 3 855 2 888 2 618 2 416
Avkastning på rörelsekapital (R/RK) (%) 66% 66% 68% 69% 52%
Förvärvad tillväxt och organisk tillväxt
3 månader 12 månader
Koncernen 30 jun 2023 30 jun 2022 30 jun 2023 31 mar 2023
Förvärvad tillväxt (MSEK,%) 239 (5%) 436 (13%) 1 458 (9%) 1 655 (12%)
Organisk tillväxt (MSEK,%) 302 (7%) 562 (17%) 2 226 (15%) 2 486 (17%)
Avyttringar (MSEK,%) - (-) - (-) - (-) - (-)
Valutakurseffekter (MSEK,%) 172 (4%) 99 (3%) 608 (4%) 535 (4%)
Total tillväxt (MSEK,%) 713 (16%) 1 097 (33%) 4 292 (28%) 4 676 (33%)
Räntetäckningsgrad 12 månader t.o.m
Koncernen 30 jun 2023 31 mar 2023 30 jun 2022 31 mar 2022 31 mar 2021
Resultat efter finansiella poster, MSEK 2 076 2 005 1 553 1 433 937
Räntekostnader och bankavgifter, MSEK (+) 191 158 81 67 63
Total 2 267 2 163 1 634 1 500 1 000
Räntetäckningsgrad, ggr 11,9 13,7 20,2 22,4 15,8
Nettoskuld exkl. pensioner och nettoskuldsättningsgrad exkl. pensioner 12 månader t.o.m
Koncernen 30 jun 2023 31 mar 2023 30 jun 2022 31 mar 2022 31 mar 2021
Finansiell nettoskuld, MSEK 4 529 4 325 4 553 4 061 3 134
Pensioner, MSEK (-) -219 -218 -248 -314 -336
Nettoskuld exklusive pensioner, MSEK 4 310 4 107 4 305 3 747 2 798
Eget kapital, MSEK 6 364 5 573 4 826 4 259 3 450
Nettoskuldsättningsgrad exklusive pensioner, ggr 0,7 0,7 0,9 0,9 0,8
Sysselsatt kapital och avkastning på sysselsatt kapital 12 månader t.o.m
Koncernen, MSEK 30 jun 2023 31 mar 2023 30 jun 2022 31 mar 2022 31 mar 2021
Resultat efter finansiella poster 2 076 2 005 1 553 1 433 937
Finansiella kostnader (+) 275 210 187 152 93
Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader 2 351 2 215 1 740 1 585 1 030
Balansomslutning, årsgenomsnitt (+) 15 107 14 280 11 887 11 001 9 309
Icke räntebärande skulder, årsgenomsnitt (-) -3 756 -3 581 -2 965 -2 705 -2 153
Icke räntebärande avsättningar, årsgenomsnitt (-) -704 -655 -528 -485 -413
Sysselsatt kapital 10 647 10 044 8 394 7 811 6 743
Avkastning på sysselsatt kapital, % 22% 22% 21% 20% 15%

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.