DELÅRSRAPPORT Q1 2023/2024

VD-KOMMENTAR

FÖRSTA KVARTALET - FORTSATT TILLVÄXT OCH GOD LÖNSAMHET

Vi inleder verksamhetsåret enligt plan med fortsatt tillväxt och god lönsamhet i samtliga affärsområden. Hög kundaktivitet ute i bolagen genererade en organisk tillväxt på 7 procent och en EBITA-tillväxt på 22 procent med höga marginaler, trots tuffa jämförelser. Den internationella expansionen fortsätter och vi förstärkte verksamheten under perioden med ytterligare sex förvärv, varav fyra utanför Norden. Våra väl positionerade och entreprenörsdrivna bolag med starka relationer med kunder och leverantörer visar återigen på styrka och fortsätter skapa värdetillväxt. 

MARKNADSUTVECKLING

Det generella marknadsläget var gynnsamt i de flesta av våra viktigaste kundsegment och geografier. Försäljningsutvecklingen var mycket god avseende insatskomponenter till tillverkningsföretag inom försvars- och processindustrin. Marknadsläget för infrastrukturprodukter till stam- och regionnät samt specialfordon var oförändrat starkt medan investeringsviljan för större projekt inom sågverksindustrin var fortsatt låg. Affärsläget inom segmenten elektronik, medicinsk och mekanisk industri var stabilt medan efterfrågan på elrelaterade produkter till bygg- och installationskunder var bra. Ur ett geografiskt perspektiv var affärsläget gynnsamt i Norden som helhet, med starkast utveckling i Norge. För våra bolag verksamma utanför Norden var affärsläget sammantaget starkt. 

FÖRVÄRV

Vi ser fortsatt positivt på förvärvsmarknaden och arbetar aktivt med att fylla på och bearbeta vår attraktiva pipeline med framgångsrika bolag inom strategiskt utvalda segment. Under kvartalet har vi kompletterat och förstärkt verksamheten med ytterligare sex förvärv vilka sammantaget tillfört en total årsomsättning om cirka 465 MSEK. Helt i linje med vår strategi fortsätter andelen förvärv utanför Norden att öka. Kanadensiska Darby Manufacturing, en ledande leverantör av förarstolar till specialfordon, vårt första förvärv i Nordamerika, är ett tydligt bevis på att vi inte ser geografi som en begränsning givet att bolaget är högpresterare och har strategisk och kulturell matchning. Vår relationsbaserade förvärvsprocess i kombination med en stark balansräkning och ett bra kassaflöde gör att vi ser goda möjligheter att bibehålla en hög förvärvstakt även framgent.

UTBLICK 

Vi gick in i det första kvartalet med bra förutsättningar men också väldigt tuffa jämförelser. Vi ser i dagsläget inga tecken på en generell avmattning och har en välfylld orderstock med god kvalitet som stärktes ytterligare under kvartalet. Marknadsläget varierar mellan olika segment men jag är fast övertygad om att vår förmåga att snabbt anpassa oss till marknadsförändringar gör att våra bolag kommer fortsätta skapa förutsättningar för långsiktigt lönsam tillväxt. Avslutningsvis vill jag tacka alla engagerade och skickliga medarbetare och passa på att önska alla en trevlig sommar.

Niklas Stenberg
VD och koncernchef

 

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.