DELÅRSRAPPORT Q1 2023/2024

AFFÄRSOMRÅDEN

Nettoomsättning per affärsområde 2023/2024 2022/2023
Kvartalsdata, MSEK Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1
Automation 897 962 877 810 761
Electrification 1 024 1 149 1 001 958 929
Energy 1 428 1 355 1 267 1 256 1 251
Industrial Solutions 923 937 802 709 788
Process Technology 824 875 713 690 654
Koncernposter -7 -11 -7 -5 -7
Addtechkoncernen 5 089 5 267 4 653 4 418 4 376
EBITA per affärsområde 2023/2024 2022/2023
Kvartalsdata, MSEK Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1
Automation 109 126 105 105 91
Electrification 130 143 118 126 114
Energy 198 176 169 159 156
Industrial Solutions 157 190 148 115 132
Process Technology 112 125 94 91 87
Koncernposter -10 -2 -4 -14 -10
EBITA 696 758 630 582 570
Avskr. på immateriella A.T. -101 -98 -94 -93 -88
- varav förvärv -96 -91 -88 -87 -84
Rörelseresultat 595 660 536 489 482
Nettoomsättning 3 månader Rullande 12 månader
MSEK 30 jun 2023 30 jun 2022 30 jun 2023 31 mar 2023
Automation 897 761 3 546 3 410
Electrification 1 024 929 4 132 4 037
Energy 1 428 1 251 5 306 5 129
Industrial Solutions 923 788 3 371 3 236
Process Technology 824 654 3 102 2 932
Koncernposter -7 -7 -30 -30
Addtechkoncernen 5 089 4 376 19 427 18 714
EBITA och EBITA-marginal 3 månader Rullande 12 månader
30 jun 2023 30 jun 2022 30 jun 2023 31 mar 2023
MSEK % MSEK % MSEK % MSEK %
Automation 109 12,2 91 12,0 445 12,5 427 12,5
Electrification 130 12,7 114 12,2 517 12,5 501 12,4
Energy 198 13,9 156 12,5 702 13,2 660 12,9
Industrial Solutions 157 17,1 132 16,8 610 18,1 585 18,1
Process Technology 112 13,6 87 13,3 422 13,6 397 13,5
Koncernposter -10 -10 -30 -30
EBITA 696 13,7 570 13,0 2 666 13,7 2 540 13,6
Avskr. på immateriella A.T. -101 -88 -386 -373
- varav förvärv -96 -84 -362 -350
Rörelseresultat 595 11,7 482 11,0 2 280 11,7 2 167 11,6

INTÄKTERNAS FÖRDELNING

Nettoomsättning per kundens
geografiska hemvist
3 månader
30 jun 2023
MSEK Automation Electrification Energy Industrial Solutions Process Technology Koncern-poster Addtech koncernen
Sverige 216 283 352 311 181 - 1 343
Danmark 172 96 260 7 134 0 669
Finland 156 105 112 187 108 - 668
Norge 55 91 289 43 124 - 602
Övriga Europa 255 397 334 213 203 - 1 402
Övriga länder 42 51 80 161 71 - 405
Koncernposter 1 1 1 1 3 -7 -
Total 897 1 024 1 428 923 824 -7 5 089
Nettoomsättning per kundens
geografiska hemvist
3 månader
30 jun 2022
MSEK Automation Electrification Energy Industrial Solutions Process Technology Koncern-poster Addtech koncernen
Sverige 191 309 310 286 150 0 1 246
Danmark 150 106 312 9 98 0 675
Finland 128 124 80 134 115 0 581
Norge 54 100 240 32 92 - 518
Övriga Europa 207 228 231 200 144 0 1 010
Övriga länder 30 60 77 127 52 0 346
Koncernposter 1 2 1 0 3 -7 -
Total 761 929 1 251 788 654 -7 4 376
Nettoomsättning per kundens segment 3 månader
30 jun 2023
MSEK Automation Electrification Energy Industrial Solutions Process Technology Koncern-poster Addtech koncernen
Bygg & Installation 38 83 294 25 17 - 457
Data & Telekommunikation 29 54 110 0 1 - 194
Elektronik 63 250 60 3 6 0 382
Energi 59 141 654 8 117 - 979
Fordon 55 136 16 346 53 - 606
Medicinsk teknik 151 129 10 4 54 - 348
Mekanisk industri 246 101 86 86 123 - 642
Skog & Process 97 14 34 290 295 - 730
Transport 43 12 106 67 120 - 348
Övriga 115 103 57 93 35 0 403
Koncernposter 1 1 1 1 3 -7 -
Total 897 1 024 1 428 923 824 -7 5 089
Nettoomsättning per kundens segment 3 månader
30 jun 2022
MSEK Automation Electrification Energy Industrial Solutions Process Technology Koncern-poster Addtech koncernen
Bygg & Installation 28 68 287 21 34 - 438
Data & Telekommunikation 26 65 118 0 0 - 209
Elektronik 57 200 61 3 6 0 327
Energi 50 139 494 7 99 - 789
Fordon 51 142 21 268 36 - 518
Medicinsk teknik 131 85 14 4 40 - 274
Mekanisk industri 209 100 87 77 110 - 583
Skog & Process 89 9 37 279 191 - 605
Transport 29 16 83 58 104 - 290
Övriga 90 103 48 71 31 0 343
Koncernposter 1 2 1 0 3 -7 -
Total 761 929 1 251 788 654 -7 4 376

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.