DELÅRSRAPPORT Q1 2023/2024

UTVECKLING PER AFFÄRSOMRÅDE

AUTOMATION
Automations nettoomsättning ökade med 18 procent till 897 MSEK (761) och EBITA ökade med 20 procent till 109 MSEK (91).

Marknad
Affärsområdet Automation hade bra affärsläge under första kvartalet med god försäljningsutveckling. Utvecklingen var särskilt stark för bolagen exponerade mot försvarsindustrin. Efterfrågan minskade inom medicinteknik mot mycket tuffa jämförelser medan den var stabil inom process- och mekanisk industri. Omvärdering av tilläggsköpeskillingar påverkade resultatet i kvartalet negativt med cirka 4 MSEK.

ELECTRIFICATION
Electrifications nettoomsättning ökade med 10 procent till 1 024 MSEK (929) och EBITA ökade med 15 procent till 130 MSEK (114). 

Marknad
Affärsläget för affärsområdet Electrification var bra under första kvartalet med särskilt gynnsam utveckling för bolagen inom försvar, specialfordon samt lösningar till elektronikproduktion. Marknadsläget var stabilt inom data & telekom, medicinteknik samt för batterilösningar medan efterfrågan minskade inom vindkraft och bygg- och installation. 

ENERGY
Energys nettoomsättning ökade med 14 procent till 1 428 MSEK (1 251) och EBITA ökade med 27 procent till 198 MSEK (156).

Marknad
Affärsområdet Energy hade positivt affärsläge och stabil efterfrågan på hög nivå. Bolagen verksamma inom infrastrukturprodukter till stam- och regionnät hade bra efterfrågan medan antalet projektavslut minskade något mot tuffa jämförelser. Försäljningen utvecklades positivt för enheterna verksamma inom nischade produkter för elkraftsdistribution, tillverkningsindustri samt bygg- och installation medan marknadsläget var svagare inom fiberutbyggnad och vindkraft. Omvärdering av tilläggsköpeskillingar påverkade resultatet i kvartalet positivt med cirka 5 MSEK.

INDUSTRIAL SOLUTIONS
Industrial Solutions nettoomsättning ökade med 17 procent till 923 MSEK (788) och EBITA ökade med 19 procent till 157 MSEK (132).

Marknad
Det var bra affärsläge för affärsområdet Industrial Solutions som helhet under första kvartalet. För bolagen exponerade mot skogs- och sågverksindustrin var försäljningen god medan efterfrågan på nya projekt var oförändrat svag. Marknadsläget var mycket bra för bolagen verksamma inom specialfordon medan det var stabilt inom avfall & återvinning och mekanisk industri. Affärsområdet belastades med en orealiserad valutakursförlust samt engångskostnader om cirka 9 MSEK under kvartalet.

PROCESS TECHNOLOGY
Process Technologys nettoomsättning ökade med 26 procent till 824 MSEK (654) och EBITA ökade med 28 procent till 112 MSEK (87). 

Marknad
Marknadsläget var mycket bra under årets första kvartal för affärsområdet Process Technology. Efterfrågan var stark inom processindustrin, särskilt inom olja och gas, samt för bolagen verksamma inom energi och det marina segmentet liksom för lösningar till eftermarknad och service. Affärsläget inom mekanisk industri och skogsindustrin var stabilt på en hög nivå och det stärktes inom medicinteknik. Affärsområdet belastades med engångskostnader om cirka 8 MSEK under kvartalet.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.