DELÅRSRAPPORT Q1 2023/2024

KONCERNENS UTVECKLING

Försäljningsutveckling
Addtechkoncernens nettoomsättning under perioden ökade med 16 procent till 5 089 MSEK (4 376). Den organiska tillväxten uppgick till 7 procent och den förvärvade tillväxten uppgick till 5 procent. Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen positivt med 4 procent, motsvarande 172 MSEK.

Resultatutveckling
EBITA uppgick för perioden till 696 MSEK (570), vilket innebar en ökning med 22 procent. Rörelseresultatet ökade under perioden med 23 procent till 595 MSEK (482) och rörelsemarginalen uppgick till 11,7 procent (11,0). Finansnettot uppgick till -86 MSEK (-44) och resultatet efter finansiella poster ökade med 16 procent till 509 MSEK (438). 

Resultat efter skatt för perioden ökade med 14 procent till 392 MSEK (344) och effektiv skattesats uppgick till 23 procent (22). Resultat per aktie före/efter utspädning för perioden uppgick till 1,40 SEK (1,20). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick resultat per aktie före utspädning till 5,75 SEK (4,30) och efter utspädning till 5,75 SEK (4,25). 

 

Nettoomsättning och EBITA-marginal, rullande 12 månader

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.